Meny Stäng

Välkommen till Hyllie Företagsgrupp!

Företagsgruppen grundades 2003 och syftet är att erbjuda en plattform för medlemsföretagen där vi skapar miljöer och förutsättningar för samverkan med varandra i affärer, samarbeta med myndighetskontakter och nätverka.

Medlemsföretagen har stor branschspridning, vilket ger en bred kompetensyta och är till nytta för gruppen. Här läser du mer om oss!

Ta emot en sommarpraktikant!

När gymnasieskolorna har stängt ned och framtiden är oviss, är det kanske viktigare än någonsin att ge stadens ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

Mer information hittar ni på Malmö stads hemsida som ni hittar genom att klicka här!

Översyn av den kommunövergripande översiktsplanen

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd från den 23 mars till 22 juni. Under samrådet har du möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Översiktsplanen är denna gång helt digital och ni hittar den och annan information genom att klicka här!

Undersökning om effekterna av coronaviruset och covid-19! 

Här kan ni läsa sammanställningen från undersökningen av effekterna av coronaviruset och covid-19 på Malmös näringsliv. Undersökningen har skickats ut Malmö Företagsgrupper, vår paraplyorganisation, i samarbete med Malmö stad.

Se här för sammanställningen!