Meny Stäng

Styrelsen

Ledamöter

Camilla Ahlin Nilsson, ordförande (Malmö Arena)
076-542 04 09 | camilla.ahlin@malmoarena.com

Mikael Hankell, vice ordförande (Hankells Ekonomikonsult)
070-968 68 62 | mikael@hankells.se

Josef Bahner, kassör (Bahner Redovisning)
070-799 58 52 | josef@bahner.se

Veena Andersson (Riksbyggen)
040-323096 | veena.andersson@riksbyggen.se

Monika Baranowska (LTH – Fastighetsvetenskap)
046-222 73 92 | monika.baranowska@lth.lu.se

Mats Björklund, (Exakta XL)
070-343 23 33 | mats.bjorklund@exakta.se

Arne Åbjörnsson (a:tree communications)
070-528 69 62 | arne@atree.se

Suppleanter

Maria Bökman (Gemervärde Sverige)
070-894 95 48 | maria.bokman@gemervarde.se

Claes Samuelsson (Eventbyrån i Malmö AB)
070-555 98 66 | claes@eventbyran.se