Meny Stäng

Länkar

Handelskammaren
Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse.

Malmobusiness
Är en del av Malmö stads Näringslivskontor – enheten för Företagande och entreprenörskap. Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

Malmö Företagsgrupper
Vår paraplyorganisation. Under Malmö Företagsgrupper samlas Malmös fem företagsgrupper.

Malmö universitet – studentsamarbete
Du kanske vill få nya perspektiv på utmaningar din verksamhet står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Du kanske vill att studenter granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning? Ett samarbete med studenter på Malmö universitet ger dig inte bara nya perspektiv utan kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar. Du kan även läsa mer om detta på Malmö Företagsgruppers hemsida.

Malmö universitet – Future Finder
Lägg upp jobbannonser på Malmö universitets hemsida och presentera er verksamhet för studenter och nyutexaminerade från Malmö universitet. Denna tjänst levereras i samarbete med Graduateland. Du kan även läsa mer om detta på Malmö Företagsgruppers hemsida.